Merci fir déi vill flott Owenter déi mir zesumme kreativ an an enger flotter Ambiance verbruecht hunn.

All Workshop ass anescht an et ass esou flott all eenzelen vun iech kennenzeléieren.

Esou mëscht schaffe Spaass.

Mir freeën eis elo schonn op eis Workshop’s am neie Joer.

Lynn & Ina aus dem Duerftreff

Leave a Reply