Den 1. Juni 2017 huet eisen Duerfbuttek seng Dieren opgemaach. Et kennt eis fir, wéi wann et gëschter gewiescht wier. Mir erënneren eis nach ganz gutt un den immensen Drock, 1 Woch virdru konnte mer bal selwer net gleewen, datt nach Alles géif matzäit fäerdeg ginn. Et huet no engem grousse Chaos ausgesinn. D’Aarbechter hunn di lescht Detailer am Buttek installéiert, eis Fournisseuren hate schonn ugeliwwert an alles stoung voll, souguer dat provisorescht Zelt am Haff. Mee mir haten eng riseg Energie an hunn et gepackt. Eise Buttek huet super ausgesinn, mir ware mega stolz, datt mir dat termingerecht hikrut haten.

An haut si mir nach grad esou frou an houfreg. Lo gëtt et eis scho 5 Joer. Eis – well Dir a mir sinn e gutt Team, ouni Iech wiere mer net méi do. Dofir soe mer Iech en décke Merci a wäerten Alles drusetzen, datt Dir och nach di nächst 5 a méi Jore gäre bei eis akafe kommt.

Iech all e grousse Merci a VIVE den Duerfbuttek Beim Lis !

 

 

Leave a Reply