Den 30. September si mir zesumme mam CPP vu Betzder zu Réiden/Atert um grousse Kropemannsfest.

 

Als Animatioun um Stand bidde mir de Leit un, sech hir eege Sombomme selwer ze maachen. Dofir hunn eis d’Kollegen aus dem Formatiounszentrum CPP vu Betzder gewisen, wéi dat geet.

CPP ass iwwregens di einfach Ofkierzung fir déi komplizéiert offiziell Bezeechnung “Centre de propédeutique professionnelle”. Hei schaffe mir mat Jonken mat enger intellektueller Beanträchtegung zesummen, fir si beschtméiglech ze ënnerstëtzen an drop ze preparéieren no hirer Ausbildung bei eis, déi 3-4 Joer dauert, kënnen an engem Beruff, deen hinnen Freed mecht, Fouss ze faassen.

 

Hei dem Christian Schu a senger Equipe aus dem CPP hir Uleedung:

Leave a Reply